Tagarchief: militairen

Einde Balkenende IV

Het zat er al een tijd lang aan te komen en tussen Bos en Balkenende boterde het toch al nooit, maar het kabinet is dan eindelijk echt gevallen. Was het Verhagen die toezeggingen deed bij de NAVO voor een verlenging van de missie in Uruzgan, was het Bos die nu eens de rug recht wilde houden zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen of was het Balkenende die hoe graag ie het ook wilde dit niet langer recht kon breien? Uruzgan was meer het middel dan het daadwerkelijke onderwerp naar mijn mening. Volgens Bos was het het feit dat er onvoldoende steun voor verlenging in de Kamer hem deed vasthouden aan het kabinetsbesluit van 2007 om in 2010 te vertrekken. Volgens Verhagen en Balkenende was er  door het aantreden van Obama en diens strategiewijziging sprake van een andere situatie en opnieuw verlengen om de VS te steunen een reële optie. Voor beide verhalen valt iets te zeggen. Hoewel je nooit kunt uitsluiten dat er na de verkiezingen niet opnieuw een bijdrage in Afghanistan geleverd gaat worden, lijkt die kans niet groot.Op korte termijn is het voorlopig weg uit Uruzgan omdat een rompkabinet geen beslissingen kan nemen over een thema als verlenging.

Hoe nu verder in Uruzgan?

De publieke opinie is tegen verlenging, echter wat zegt dat straks bij de zoektocht naar een nieuwe coalitie van regeringspartijen. Er zal water bij de wijn moeten. Er vanuit gaande dat rechts gaat winnen (PVV, VVD) en D66 ook op winst staat straks en CDA en PVDA een klein verlies zullen hebben, komen we waarschijnlijk uit op een centrum (rechtse) regering. Mogelijk zelfs opnieuw met Balkenende als deze zich niet terugtrekt. Er wordt nu al gewezen naar wat de militairen willen. Die willen blijven. Ik hoor het alle militaire vakbonden roepen. Nog geen militair voor de camera gezien maar dat komt vast nog wel en dan zal ook deze verkondigen dat het karwei afgemaakt dient te worden. De krijgsmacht laat nu zien waar toe het in staat is en er is progressie geboekt waardoor het zonde is om nu op te stappen. Maar voor hoelang dan, nog 1 jaar, 5 jaar, 15 jaar zoals de Afghaanse regering aangeeft? Daar zul je de militairen geen uitspraak over horen doen met als reden dat dat een politieke discussie is. Ik weet het nog net zo niet of militairen voor een derde, vierde, vijfde keer op missie willen gaan. Ook vanuit Afghaanse kringen hoorde je deze week in Nederland dat het maar goed zou zijn als de ISAF militairen zouden vertrekken en er onderhandelingen met de Taliban gestart zouden worden. Wie moet je als Nederlandse kiezer/burger nu geloven, Afghaanse politieke vluchtelingen in het Westen, Karzai zonder veel draagkracht onder de bevolking en door het Westen aangesteld, de media die nauwelijks een Afghaan spreken of moet je soms de internationale politiek geloven waarvan de eigenbelangen voor jou als kiezer totaal niet duidelijk zijn.Veel wijsheid gewenst met uw keuze.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Februari 2010

Verblijf in Uruzgan blijft hot item

In zijn kruistocht tegen de missie in Uruzgan komt Karskesn opnieuw met een artikel.

In zijn kruistocht tegen de missie in Uruzgan komt Karskens opnieuw met een artikel.

Opnieuw laait de discussie over het verblijf van Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Uruzgan op. Journalist Arnold Karskens gooit nog maar eens olie op het vuur met zijn laatste artikel waarin hij een kostenanalyse maakt wat Nederland inmiddels kwijt is aan deze opbouwmissie. Het budget voor deze missie is ruim overschreden en de teller staat inmiddels op 3 miljard euro. Dit alles vanwege het PTSS syndroom,  diverse schadeclaims van militairen richting defensie en het vervangen van materieel weet Karskens te melden. Weer een verwoede poging van Nederlands enige onafhankelijke oorlogsverslaggever om onze jongens en meiden voor het einde van 2010 naar huis te krijgen, de Nederlandse bevolking met de neus op de feiten te drukken en van zijn waarheid te overtuigen. Karksens staat bij een groot deel zijn journalistieke collega’s nu niet bepaald als betrouwbaar te boek als het om oorlogsverslaggeving in Uruzgan gaat, maar ik geef hem in dit geval het voordeel van de twijfel en doe maar de aanname dat de cijfers in zijn artikel hout snijden.

Oud-NAVO-ambassadeur Maurits Jochems ,die in Afghanistan zat, doet ook nog even een constructieve bijdrage door nu vast aan te geven dat Afghanistan er in 2010 nog niet klaar voor is om de taken van de Nederlanders in Uruzgan over te nemen. Probeert deze voormalig topambtenaar ons Nederlanders een schuldgevoel aan te praten en opnieuw een verlengingsdiscussie op gang te brengen of heeft hij beroepsmatig nu eenmaal het beste voor met de Afghanen? Meneer spreekt echter op persoonlijke titel en prijst de sneuvelbereidheid van de Afghaanse militair op een genuanceerde wijze aan. “Ze zijn minder bevreesd voor gevaar en om te sterven dan een militair uit een westers of ander land”, verkondigt Jochems. Is dit nu positief of negatief en hoe verhoudt dit zich tot zijn eerdere uitspraak dat het Afghaanse leger er voorlopig nog niet klaar voor is? Misschien dat deze oud-ambassadeur dit even toe wil lichten aan de families van de omgekomen Nederlandse militairen. Afghanen zijn dus in zijn ogen harde, felle, roekeloze en enigszins naïeve militairen terwijl de Nederlanders eigenlijk laf te werk gaan voor een zaak waarin zij toch niet geloven? Vast door mij verkeerd gelezen of geïnterpreteerd, volledig uit zijn context gehaald en zeker niet zijn mening. Misschien toch even wat langer nadenken voor je zo’n uitspraak doet die ook anders opgevat kan worden. Of mogen we dat van een NAVO-topman niet verwachten?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Augustus 2008